divendres, 17 de febrer de 2012

Manifestació contra la Reforma Laboral
diumenge 19 de febrer
L'AAPV us convida a participar en les manifestacions convocades diumenge 19 de febrer contra la Reforma Laboral aprovada pel govern.

Les conseqüències de la reforma són tan greus que trenca 35 anys de negociació col·lectiva, ja que pot deixar sense validesa els Convenis, dóna tot el poder a les empreses per modificar a la baixa les condicions contractuals i despenjar-se dels Convenis Col·lectius, a banda d'abaratir els acomiadaments, etc.

Aquesta no és una reforma més, la desprotecció en la que podem quedar tots els treballadors, inclosos els actors i actrius, pot ser irreparable.

divendres, 3 de febrer de 2012

Quina TVV volem?

El món de l'audiovisual reclama una 
RTVV pública, en valencià i de qualitatAvui dimecres 8 de febrer a la seu de l’SGAE s’ha celebrat la taula rodona amb el títol "Quina TVV volem?", l'acte moderat per Rafa Ferrero ha comptat amb les intervencions de Ximo Pérez (PAV), Miguel Marcos (EDAV), Carles Pastor (director) i Juli Disla (AAPV).


Les diferents intervencions han posat de relleu que és molt important que l'ens públic escolte l'opinió dels professionals sobre la necessitat de mantindre una televisió autonòmica de caràcter públic, en valencià i de qualitat, amb la que puguen identificar-se tots els ciutadans de la Comunitat Valenciana i que aposte pels programes i la ficció feta per les empreses i els treballadors de l'audiovisual de la nostra terra, els quals han demostrat la seua vàlua des de fa més 20 anys.

D'altra banda, també s'ha reclamat que la Generalitat Valenciana dote dels recursos econòmics suficients per a fer front al pagament de les feines encarregades, ja que les empreses encara tenen pendents de cobrar factures des de 2009.