divendres, 17 de febrer de 2012

Manifestació contra la Reforma Laboral
diumenge 19 de febrer
L'AAPV us convida a participar en les manifestacions convocades diumenge 19 de febrer contra la Reforma Laboral aprovada pel govern.

Les conseqüències de la reforma són tan greus que trenca 35 anys de negociació col·lectiva, ja que pot deixar sense validesa els Convenis, dóna tot el poder a les empreses per modificar a la baixa les condicions contractuals i despenjar-se dels Convenis Col·lectius, a banda d'abaratir els acomiadaments, etc.

Aquesta no és una reforma més, la desprotecció en la que podem quedar tots els treballadors, inclosos els actors i actrius, pot ser irreparable.